Alkoholmätare

Alkoholmätare, alkometer eller alkomätare är en apparat för att uppskatta mängden alkohol i en persons blod genom ett utandningsprov. Alkoholmätaren används främst av polisen i utandningskontroller för att undersöka om förare är nyktra, men används även av bland annat Tullen, sjöpolis, yrkesförare och privatpersoner. På sjukhusens akutmotagningar och alkoholkliniker, eller missbruksenheter brukar det också finnas sådana här alkoholmätare. Alkoholmätare i fordon kallas alkolås. Sedan halvårsskiftet 2008 har kustbevakningen rätt att kontrollera nykterheten till sjöss medelst alkhoholmätare, vilket tidigare bara polisen fick göra.

Källa: Wikipedia

Promille

Promille (‰), beteckning för tusendel (per mille). Oftast används promilletecknet (‰) för att beteckna promille. Vid mätning av alhokolhalt, kan man räkna både på volym och på vikt. Eftersom alkohol inte har samma densitet som blod innebär detta två olika talvärden för samma blodprov.

Källa: Wikipedia

Bakgrund Alkohol promilletestare

Gränsen för rattfylleri/sjöfylleri

Gränsen för rattfylleri och sjöfylleri är 0,10 milligram alkohol per liter utandningsluft, vilket motsvarar ungefär 0,2 promille i blodet.

Straff

Ändrade körkortspåföljder vid rattfylla

Fr.o.m. 1 januari 2012 gäller nya regler för körkortsingripande vid rattfylleribrott.  Då införs ett permanent system med körkortsinnehav med villkor om alkolås som alternativ till körkortsåterkallelse för den som dömts för rattfylleri eller grovt rattfylleri.

I princip blir det obligatoriskt för den som dömts för rattfylleri att använda alkolås för att under det eller de närmaste åren efter brottet ha rätt att köra bil eller annat motorfordon.  Tiden med alkolåset, villkorstiden, varierar.  För den som begår grovt rattfylleri, återfaller i rattfylleribrott inom de senaste fem åren eller har begått ett rattfylleri och har diagnosen alkoholberoende eller missbruk av alkohol gäller en villkorstid motsvarande två år.

För övriga gäller en villkorstid motsvarande ett år.  Om en ansökan inte ges in av den dömde eller inte kan bifallas, ska körkortet återkallas.  Då ska spärrtiden, den tid under vilket nytt körkort och körkortstillstånd inte får utfärdas, motsvara lägst den villkorstid som skulle ha bestämts vid ett bifall till ansökan om villkorat körkort, dvs. ett eller två år.
Spärrtiden för rattfylleribrott förlängs alltså från dagens minimum två månader till minimum ett år.  (Källa: Motormännen)

Varför alkol-promilletestare?

En alkohol-promilletestare är ett verktyg för att se om man är körbar iht. gällande regler i det landet du är. I Sverige är promillegränsen 0,2 promille både till lands och till sjöss.

Hur alkohol påverkar olika människor är en individuell fråga som beror på kroppsstorlek, alkoholvanor med mera. Någon kan dricka flera starköl innan denne är över 0,2 promille.En annan behöver bara dricka en folköl för att nå dit.

Hur man påverkas av alkohol kan också variera från gång till gång beroende på dagsform. Dessutom kan du inte lita på din egen bedömning - i berusning ingår att självkritiken minskar.

Många rattfyllerister är så kallade dagen-efter-förare, det vill säga de som har druckit kvällen innan de ska köra.

Med en egen, tillförlitlig, alkohol-promilletestare är det lätt att ta reda på i vilken form vi är, innan vi sätter oss bakom ratten - en billig livförsäkring och ett mycket bra hjälpmedel för att drastiskt minska olycksrisken.

Köp din Alkohol promilletestare

FCA 35 - Alkohol promilletestare

TEST AV ALKOMÄTARE

Fuel Cell FCA 35 är en helt ny alkomätare med bränslecellsteknologi, testad och godkänd enligt EU standarden EN-16280:2012 för att säkra högsta möjliga kvalitet och säkerhet för dig som konsument.


Många av dagens alkoholmätare visar fel vilket kan få ödesdigra konsekvenser. Inte bara för att föraren kan tas av polis och bli av med körkortet, risken är stor för att bli inblandad i en olycka, skadas, eller i värsta fall, sätta livet, det egna eller andras, på spel.


FCA 35 är testad av MHF, Sveriges enda ackrediterade laboratorium, specialiserat på alkoholmätning.

   
Bränslecellsteknologin finns i de instrument som polis och andra myndigheter använder och bygger på den absolut säkraste teknik som kan uppbringas idag.


FCA 35 är en vidareutveckling av vår säljsuccé FCA-7000 men med fler funktioner, bland annat minne och snabbare uppstart. Det inbyggda minnet hjälper FCA 35 att själv ge besked när det är dags för kalibrering av alkomätaren.

Med sina små yttermått och obetydliga vikt, 85 g är FCA 35 lätt att ta med och enkel att hantera. En livräddare i fickformat!
Därför råder ingen tvekan; FCA 35 är första och bästa valet för den som önskar mäta promillehalten på det mest tillförlitliga sättet!
Vi rekommenderar att kalibrering utförs var 12:e månad eller efter 500 tester.

KALA utför kalibrering

Pris: 1199:-
Köp här