Alkoholmätare

Alkoholmätare, alkometer eller alkomätare är en apparat för att uppskatta mängden alkohol i en persons blod genom ett utandningsprov. Alkoholmätaren används främst av polisen i utandningskontroller för att undersöka om förare är nyktra, men används även av bland annat Tullen, sjöpolis, yrkesförare och privatpersoner. På sjukhusens akutmotagningar och alkoholkliniker, eller missbruksenheter brukar det också finnas sådana här alkoholmätare. Alkoholmätare i fordon kallas alkolås. Sedan halvårsskiftet 2008 har kustbevakningen rätt att kontrollera nykterheten till sjöss medelst alkhoholmätare, vilket tidigare bara polisen fick göra.

Källa: Wikipedia

Promille

Promille (‰), beteckning för tusendel (per mille). Oftast används promilletecknet (‰) för att beteckna promille. Vid mätning av alhokolhalt, kan man räkna både på volym och på vikt. Eftersom alkohol inte har samma densitet som blod innebär detta två olika talvärden för samma blodprov.

Källa: Wikipedia

Alkohol promilletestare / Alkoholmätare

- för säker bilkörning

År 2014 omkom 270 personer i vägtrafiken. Resultat från Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor visar att 20 procent av dem omkom i en alkoholrelaterad olycka. I absoluta tal innebär det 54 personer under 2014. Den totala andelen omkomna i alkoholrelaterade olyckor har varit relativt konstant under senare år.
Forskning visar att en ökning av totalkonsumtionen med en liter per person och år kommer att medföra cirka 11 procent fler rattfylleribrott och 8 procent fler dödsolyckor.

Många rattfyllerister är så kallade dagen-efter-förare, det vill säga de som har druckit kvällen innan de ska köra. Har de tur händer ingenting, har de lite mindre tur tas de av polisen. Har de ingen tur alls råkar de ut för en olycka och skadar andra och sig själva.

Med en egen, tillförlitlig, alkohol-promilletestare är det lätt att ta reda på i vilken form vi är, innan vi sätter oss bakom ratten - en billig livförsäkring och ett mycket bra hjälpmedel för att drastiskt minska olycksrisken.

Köp din Alkohol promilletestare

Fuel Cell FCA 7000 - Alkohol promilletestare

Fuel Cell FCA7000 är en enkel och funktionssäker promillemätare med bränslecellsteknologi. Bränslecellsteknologi används i de instrument som polis och andra myndigheter använder och som bygger på den absolut säkraste teknik som finns att uppbringa på marknaden idag. Den borde därför vara första valet för alla som önskar att mäta promille på ett tillförlitligt sätt. Denna teknik har en rad fördelar jämfört med den avsevärt enklare halvledartekniken som i värsta fall, hos en nykter person, kan ge utslag för parfym, hårspray, bensin eller naturliga ämnen i utandningsluften.

Exakt mätning från 0,00 till 5,00 promille garanteras tack vare denna teknik som också möjliggör mätning med två decimaler. Resultatet visas på en LCD-skärm med bakgrundsbelysning.

Bränslecellsteknologin var tidigare bara avsett för professionella användare som polis och offentliga myndigheter och priset var mycket högt.

Tack vara en ny och billigare tillverkningsprocess kan den vanliga konsumenten nu få köpa en promillemätare med bränslecellsteknologi - CA7000 till en vettig pris.

Med sina små yttermått är denna promillemätare lätt att alltid ta med sig, så att man enkelt kan ta reda på om alkoholen efter gårdagens fest har gått ur kroppen.

Pris: 1195:-
Köp här